Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення електробезпеки

Забезпечення безпечних умов при проведенні робіт в електричних установках є обов’язком керівників і безпосередньо самих членів бригад.

Обслуговування електричних установок

У цій групі зібрані заходи що забезпечують безпеку робіт в електроустановках організаційного і технічного характеру. Їх правильне спільне використання дозволяє виконувати положення чинних норм охорони праці, запобігати виникненню небезпечних для персоналу ситуацій.

Загальні вимоги

Для більш точного визначення, яку сферу охоплюють правила охорони праці, треба перерахувати дії, віднесені до організації робочих процесів:

 • складання документа, а також усні вказівки, що містять суть наказу, список процедур, час їх початку і завершення, інші подробиці;
 • оформлення дозволів для підготовки певних місць до виконання робочих дій;
 • процедура допуску і контроль;
 • документальне та організаційне завершення дій, тимчасове їх припинення, переклад персоналу на інше місце.

Категорії співробітників, які офіційно несуть відповідальність за забезпечення рівня безпечного виконання робочих операцій в електричних установках:

 • фахівець, що оформляє допуск, який видає відповідні розпорядження в письмовій або усній формі на здійснення основних і підготовчих процесів;

Виконання робочого завдання співробітниками

 • керівник, призначений особою, відповідальною за їх виконання, виробник, або спостерігає. (Точні визначення цих та інших формулювань міститися в діючих нормативних документах).
 • Співробітники, що входять до складу бригади.

Дозволи та допуски

Співробітник, який оформляє офіційно наряд або усно дає вказівку, особисто встановлює, чи можливо виконання завдання в умовах, безпечних для членів бригади. Він же формулює спеціальні заходи, формує склад виконавців. Обов’язково враховується необхідна кількість фахівців, рівнів їх кваліфікації. У його компетенцію входить:

 • призначення дій виробника і осіб, відповідальних за дотримання правил безпеки, що спостерігають;
 • визначення складу операцій (ремонту, наладки та інших) відповідно до груп з електробезпеки;
 • проведення інструктажів.

Перераховані дії дозволяється виконувати співробітникам адміністративно-технічної категорії підприємства. Необхідно, щоб вони мали 4 або 5 групу при заповненні нарядів (розпоряджень) для обслуговування установок до 1000 V і вище цього рівня.

Дозволено видавати такі вказівки, якщо відповідні позначки є в посадових інструкціях персоналу (правило справедливо по відношенню до оперативних категоріям). Співробітник повинен мати групу 4, або 5. В деяких ситуаціях допустимо надання аналогічних прав адміністративно-технічного персоналу. Вони підтверджуються письмовим оформленням і затверджуються керівником підприємства.

відповідальність фахівців

Обов’язки окремих категорій персоналу:

 1. Співробітник, який дозволяє почати підготовку місць і видає допуск:
 • дає вказівки з відключення напруги та встановлення заземлювачів;
 • перевіряє виконання цих команд і контролює дотримання правил технологічних процедур;
 • координує дії бригади, застосовуючи затверджений часовий графік;
 • отримує відомості про те, що завдання виконано, перевіряє можливість включення установки;
 • відповідає за точність розпоряджень при подачі напруги в місця, де працює бригада.
 1. Людина, яку призначили відповідальним керівником, зобов’язаний:
 • контролювати бездоганне дотримання заходів, які наведені в письмовому завданні, націлені на безпечне здійснення основних і підготовчих процедур;
 • перевірити повноту даних, викладених в процесі інструктажу.
 1. Співробітник, безпосередньо допускає виконавців до роботи, повинен:
 • особисто оцінити заходи безпеки і переконається в достатності;

Обов’язки допускає співробітника

 • переконатися у відповідності з даними, зазначеними в графі заповненого наряду;
 • провести якісний, зрозумілий інструктаж.
 1. Виробник, призначений для здійснення робочих операцій, відповідає за належний рівень безпеки, виконання чинних нормативів. Він перевіряє:
 • організацію місця проведення робіт, виконання перерахованих письмово вимог;
 • повноцінність і достатність інструктажу;
 • наявність індивідуальних і загальних захисних засобів, огорож та попереджувальних табличок, їх функціональність.
 1. Спостерігає фахівцем – призначають співробітника, що відноситься до електротехнічної категорії. Він веде спостереження за виконавцями, які не мають прав на самостійне виконання робочих операцій. У сферу відповідальності спостерігає фахівця входить:
 •  перевірка місць, де будуть проводитися роботи і посвідчення відповідно підготовчих заходів вимогам наряду;
 • контроль зрозумілості інструктажу, його повноти;
 • підтвердження нормального функціонального стану огороджень, що забороняють і попереджуючих табличок, запірних механізмів, заземлюючих пристроїв;
 • спостереження за виконанням співробітниками правил з електробезпеки.

Всі виконавці (члени бригади) відповідають особисто за виконання вказівок, отриманих в процесі інструктажу, норм «Правил з охорони праці при експлуатації електроустановок», які затверджені наказом Мінпраці РФ за № 328Н від 24.07.2013.

Відповідно до положень гл. 5 цього документа встановлено групи з електробезпеки. Спостерігають, а також інші категорії працівників, перераховані вище, повинні мати документально підтверджений рівень кваліфікації.

У деяких ситуаціях допустимо виконання одним співробітником декількох обов’язків. Наприклад, людина, що видає наряд, може призначатися виробником робочих операцій, відповідальним керівником. Якщо обслуговування виконується в електричних установках, що обслуговуються немісцевим персоналом, то такому працівнику можна здійснювати функції допускає фахівця.

Роботи за переліком

Всі види робочих операцій поділяють на три групи: звичайну експлуатацію, за розпорядженням і за нарядом. Якщо вони виконуються регулярно, протягом порівняно короткого часу (одна зміна), то оформлення дозволів спрощують.

Планові роботи в електричних установках

Для цього створюють спеціальний перелік. Він підписується керівником підприємства. Така організація праці обмежена наступними правилами:

 • У цьому списку перераховують тільки ті роботи, які виконуються в установках з напругою менше 1000 V.
 • Для цього залучається персонал, що має необхідну групу, обслуговуючий постійно це обладнання (оперативний).
 • Підготовчі процедури виконуються тими ж фахівцями, які далі здійснюють обслуговування установок.
 • Письмово, в переліку, відзначають правила, які застосовуються для реєстрації дій по обслуговуванню установок. До них відносяться: повідомлення керівним співробітникам, фіксація початку і завершення робіт. Відповідні письмові записи роблять в оперативному журналі.
 • Додаткові інструкції, дозволу не потрібні.

Роботи за розпорядженням

Така організаційна форма застосовується, якщо передбачається виконання разового завдання. Потрібно враховувати перераховані нижче особливості робіт, які здійснюються за розпорядженням:

 • Термін дії наказу в цій формі обмежений однією зміною. При більш тривалих часових періодів застосовують повторні вказівки.
 • У спеціальному журналі роблять запис. Вона повинна містити докладні відомості про допуск.
 • Якщо виникають перерви (протягом однієї зміни), то відповідний дозвіл після них роблять самі виконавці робіт.
 • Допускається таким же чином оформляти виконання дій бригади на декількох електричних установках.
 • За розпорядженням процеси обслуговування дозволені в електричних установках з напругою, не перевищує 1000 V. Винятки з цього правила: обслуговування збірних шин, розподільних пристроїв, приєднань, на яких не виключена подача напруги.
 • У такій формі віддається вказівку на здійснення робіт в поодинці. Їх проводити дозволено фахівцям, що мають 3 групу, якщо проводиться обслуговування електричних установок з напругою менше 1000 V, в таких приміщеннях, де створені сприятливі умови.
 • Перед тим як співробітники будуть допущені до робочих операцій, обов’язково виконують підготовчі заходи. Їх обсяг, параметри визначає особу, що дає розпорядження.

Роботи за нарядом

Письмово оформляється виконання регулярних і разових робіт, ремонтних, налагоджувальних та інших операцій. Наряд треба виписувати мінімум в 2 примірниках. Виняток – передача відповідної вказівки із застосуванням радіо, або телефонного зв’язку. В такому випадку необхідний ще один екземпляр. Дані в нього вписує людина, що видає наряд. Два бланка заповнює співробітник, який прийняв телефонограму.

При оформленні з використанням наряду враховують такі вимоги:

 • Допускає співробітнику дозволено отримувати одночасно кілька нарядів, послідовно виконуючи видані вказівки.
 • Один такий документ має обмежений термін дії, не більше 15 календарних днів. Припустимо одноразове продовження на такий же час.
 • При появі перерв новий документ оформляти не потрібно.
 • По завершенні всіх робочих процесів забезпечується зберігання бланка протягом 30-ти діб. Тільки після цього терміну дозволено знищення документа. Винятком є ??ситуації, коли в процесі виконання завдання сталися нещасні випадки, аварії. Це має на увазі необхідність архівного тривалого зберігання.
 • В обліковому журналі роблять записи по нормам діючих правил. В даний час дозволено використовувати не тільки паперові, але і цифрові носії інформації. Для забезпечення надійного захисту застосовують спеціалізовані засоби ідентифікації (електронні ключі, підписи).

Технічні заходи

Якщо заплановані робочі дії, які передує зняття напруги в електричних установках, фахівці категорії оперативного персоналу здійснюють наступні заходи:

 • відключають обладнання, забезпечують умови, не допускають включення комутаторів;
 • закріплюють на рукоятках (приводних пристроях комутаційних вузлів) таблички з написами, які забороняють подачу напруги;
 • монтують огородження, що перешкоджають проходу сторонніх осіб;
 • переконуються у відсутності напруги (на струмоведучих елементах), встановлюють заземлення;
 • фіксують в потрібних місцях таблички з попереджувальними написами.

Заборонні, які веліли, що попереджають і вказівні плакати

 • встановлюють огорожі по периметру робочого простору, близько інших струмоведучих елементів, що не відключаються.

Відео про ЕБ

Інструктаж по ЕБ можна пройти, переглянувши це відео.

Фахівцям, які офіційно несуть відповідальність за забезпечення рівня безпечного виконання робочих операцій в електричних установках, потрібно спиратися на норми «Правил з охорони праці». Їх дотримання забезпечить необхідний рівень безпеки. Виконання цих норм обов’язково разом з організаційними заходами.

Ссылка на основную публикацию