Група з електробезпеки: вимоги та види

Група з електробезпеки – система вимог ПТЕЕС і ПТБ для працівників електротехнічного сектору, оперативного персоналу, що характеризує їх повноваження під час обслуговування електроустановок. Вона присвоюється згідно з Наказом №328, який прийшов на заміну Додатку №1 до Міжгалузевим правилам з охорони праці, і зафіксована в спеціальному документі – посвідченні.

Приклад посвідчення працівника

Група електробезпеки свідчить про компетентність персоналу, що обслуговує об’єкти енергетики. Процедура є однією з головних норм в оцінці фахівця.

Оцінка проводиться:

 • при прийомі на нове місце праці;
 • у випадках підвищення кваліфікації інженера;
 • для допуску нового персоналу до обслуговування об’єктів електроенергетичного господарства.

Перевірка знань проходить для підтвердження кваліфікації обслуговуючого електроустановки персоналу. У разі успішної здачі іспиту, працівникові присвоюється відповідна категорія з електробезпеки.

Склад атестаційної комісії залежить від компетенції співробітника. Докладний склад комісії описаний нижче.

склад комісії

Отже, яку групу з електробезпеки повинен мати атестуються:

 • Присвоїти 1-ї групи можуть фахівці, до компетенції не нижче III.
 • Працівники, які мають IV групу кваліфікації, можуть займати посаду відповідального за електрогосподарство, проводити атестації співробітникам про присвоєння 1-й гр., І навчанні осіб до 2-ї.
 • Склад кваліфікаційної комісії визначається відповідно до рівня кваліфікації екзаменованого. До комісії включають п’ять чоловік. Голова комісії повинен займати вищу посаду з атестуються, і відповідати за електротехнічне господарство підприємства. Один з атестується повинен бути представником сектора з охорони праці. До складу групи входить головний інженер. Глава комісії повинен мати V категорію кваліфікації, або IV, якщо на підприємстві немає обладнання вище 1 кВ.
 • Після закінчення процедури секретар складає протокол, який підписується всіма членами. Документ містить інформацію про рівень знань працівника і дату наступної оцінки.

рівні компетенції

Існує 5 рівнів компетенції:

 • 1-я група з електробезпеки. Отримує персонал без попередньої підготовки, використовується не специфічне обладнання (сканери, МФУ, пилососи та інше), тобто діяльність, де можливі ураження електрострумом. Для отримання кваліфікації досить проведення інструктажу і відповідей на контрольні питання атестується. 1-я категорія встановлюється абсолютно всім співробітникам без трудового стажу і спеціальної освіти, тому що роботодавець є зацікавленою особою в мінімізації нещасних випадків на підприємстві.

Спеціаліст з 1-й гр. з електробезпеки повинен мати елементарні знання про електрострумом і його небезпеки, а також знати правила безпечного поводження з устаткуванням, техніку надання медичної допомоги.

 • 2-я група електробезпеки. Отримують працівники, які обслуговують електроустановки з електроприводами – термісти, ліфтери, машиністи спеціального вантажного транспорту, зварювальники, електромонтери та електромонтажники (у випадках прострочення переатестації більше 6 місяців). Курс навчання складає 72 години теоретичних занять. Перевірка компетентності проходить на підприємстві або в відділенні Ростехнагляду.

Обслуговування об’єкта енергетики

Співробітник повинен мати трудовий стаж обслуговування електроапаратів не менше 2 місяців. Атестується повинен володіти компетентністю 1-й гр. допуску, знати про принципи роботи електроустановок, які будуть їм обслуговуватися після іспиту, мати уявлення про надання медичної допомоги при ураженні електрострумом. Співробітники електротехнічного сектору можуть складати іспит на даний кваліфікаційний рівень без стажу і техосвіти. Співробітники неелектротехнічного сектора проходять атестацію на II рівень кваліфікації, якщо їх діяльність пов’язана з обслуговуванням електроустановок. Присвоєння кваліфікації в таких випадках відбувається за бажанням працівника або керівництва підприємства.

Машиніст за установкою

 • 3-тя група електробезпеки привласнюють після атестації. Може отримати кваліфікацію тільки електротехнічний персонал з трудовим стажем не менше місяця після присвоєння II гр.

Повноваження. Кваліфікація дає право на одноосібне обслуговування, огляд, підключення-відключення об’єктів електроенергетичного господарства напругою понад 1 кВ. До атестації допускають осіб з II рівнем компетентності.

Вимоги. Співробітник повинен знати стільки інформації, скільки знає фахівець I і II категорії допуску, а також будова і принципи роботи електроапаратів, методи усунення елементарних несправностей, повинен мати навички надання долікарської медичної допомоги у випадках ураження електрострумом.

Можливості. Ведення будмонтажу і обслуговування в установках до 1 кВ, нагляд за бригадою при проведенні небезпечних робіт, виконання робіт в установках понад 1 кВ за розпорядженням керівництва підприємства.

У посвідченні проставляється оцінка з позначкою про можливість обслуговування мереж понад 1 кВ.

 • 4-я група електробезпеки. Так само, як і попередні, може бути присвоєна членами комісії на підприємстві або співробітниками Ростехнагляду в відділенні виключно електротехнічного персоналу.

Вимоги для підвищення кваліфікації. Такий обсяг знань, яким володіє персонал з 1-3 гр. допуску, вміння читати електричні схеми, знання повної інформації про пожежо, – і електробезпеки, навички навчання та проведення інструктажів для молодших співробітників. Трудовий стаж – не менше 3 місяців з III рівнем допуску, а також при наявності вищої профільної освіти – 2 місяці.

Обов’язки. Видача нарядів і розпоряджень на виконання дій в установках вище 1 кВ, ведення робіт на об’єктах вище 1 кВ, можливість зайняти посаду відповідального за електротехнічне господарство. Проведення навчання молодших спеціалістів.

 • 5-я група електробезпеки. Присвоюється особам, відповідальним за електротехнічне господарство і іншому персоналу інженерно-технічного сектора при роботі з обладнанням понад 1 кВ.

Необхідний мінімум для підвищення компетенції. Читання схем, знання принципів роботи електроапаратів, за якими закріплений співробітник, норм електро, – і пожежобезпеки, основних нормативів і державних стандартів.

Трудовий стаж не менше 3-місяців при наявності вищої профільної освіти, і не менше 24 місяців без середньої освіти з IV гр. допуску. Досвід керівництва на виробництві, організація діяльності бригад, вміння навчати персонал.

Обов’язки. Максимальна відповідальність за роботу електрообладнання, здійснення керівництва діяльністю персоналу, відповідальність за ведення електротехнічного господарства.

Особливості

 • Громадянам, які не досягли 18 років (практиканти, молодші спеціалісти) заборонено присвоювати II рівень допуску.
 • У разі прострочення атестації, особи з II-V категорією, автоматично прирівнюються до I до моменту проведення переатестації.
 • IV група присвоюється працівникам, які мають стаж на виробництві не менше 3 років.
 • Співробітники V категорії можуть керувати діями підлеглих в електроустановках понад 1 кВ.

У документі про присвоєння рівня допуску вказується:

 • ПІБ екзаменованих;
 • назва підприємства і посаду;
 • категорія допуску;
 • відмітка про успішне проведення перевірки знань.

Самостійний огляд і обслуговування електроустаткування

Відео про 1 гр. ЕБ

Інструктаж на 1 групу з електробезпеки можна вивчити за допомогою цього відео.

Присвоєння групи електробезпеки – обов’язковий захід для допуску до спеціальних робіт. Знання та навички в поводженні з електрообладнанням не тільки підвищують рівень майстерності співробітника, але і допомагають уникнути аварійних і непередбачених ситуацій на виробництві. Завжди необхідно зберігати посвідчення про присвоєння рівня допуску. Це може стати одним з вирішальних моментів при прийомі на нове місце праці.

Ссылка на основную публикацию