Джерела забруднення води: які бувають, методи визначення та боротьби

Хімічні властивості природної води визначаються кількістю і складом сторонніх домішок, які присутні в ній. У міру розвитку сучасної промисловості все більш актуальним стає питання світового забруднення прісних вод.

На думку вчених, незабаром водних ресурсів, придатних для використання в господарсько-побутової діяльності, стане катастрофічно мало, оскільки джерела забруднення води навіть при наявності очисних споруд негативно впливають на поверхневі і грунтові води.

Методи визначення забрудненості води

Забруднення питної води – процес зміни фізико-хімічних показників та органолептичних властивостей води, що передбачає деякі обмеження в подальшій експлуатації ресурсу. Особливо актуальним є забруднення прісної води, якість якої безпосередньо пов’язане з людським здоров’ям і тривалістю життя.


Основні показники, що визначають якість води:

 • колір і мутність;
 • запах;
 • рівень pH;
 • наявність солей металів і органічного сміття;
 • концентрація кисню;
 • рівень окисляемости;
 • наявність або відсутність патогенних організмів.

Якість води визначається з урахуванням ступеня важливості ресурсів – річок, озер, ставків, водосховищ. При виявленні можливих відхилень від норми визначаються причини, що призвели до забруднення поверхневих і ґрунтових вод. На підставі отриманого аналізу приймаються оперативні заходи по усуненню забруднювачів.

Що викликає забруднення водних ресурсів

Існує безліч факторів, які можуть призвести до забруднення води. У цьому не завжди винні люди чи розвиток промисловості. Великий вплив надають техногенні катастрофи і катаклізми, які можуть привести до порушення сприятливих умов навколишнього середовища.


Фахівці виділяють основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод:

 • промислові стоки. Відпрацьована вода після завершення технологічних процесів не проходить необхідне очищення від хімікатів, а виводиться в природні водойми. Це може не тільки забруднювати водні ресурси, а й викликати екологічну катастрофу;
 • міські фекальні і господарські стоки. Вода, яка утворюється в результаті господарсько-побутової діяльності людини, коли водотоки виводяться в загальну міську каналізаційну систему;
 • атмосферні опади і стоки, які збираються на поверхні грунту або штучних покриттів. Природне відведення стоків в природні джерела з будівельних майданчиків, населених пунктів і сільськогосподарських угідь;
 • тверді побутові та промислові відходи, які можуть привести до забруднення природних водойм;
 • органічне сміття, відходи життєдіяльності людини і тварин;
 • паводки, повені, зсуви, лавини і сіли;
 • фанові стоки від пасажирського річкового і морського транспорту, а також вантажних суден і терміналів;
 • засмічення тепловою енергією в процесі використання глибинних електричних установок в морях і океанах.


Щоб ефективно очистити водний ресурс, потрібне оперативне втручання людини, в іншому випадку забруднення ґрунтових вод і поверхневих джерел не уникнути.

Чим забруднюються поверхневі води

Основні джерела забруднення поверхневих вод – неочищені стоки господарських і промислових об’єктів, побутової діяльності, дренажно-колекторних систем, які потрапляють у природні водойми.

Промислові компанії здатні завдавати відчутної шкоди навколишньому середовищу, забруднюючи воду хімічними відходами. Особливу небезпеку становить біологічне забруднення побутового і господарського походження. Сюди відносяться стоки житлових будинків, комунальних підприємств, навчальних та соціальних закладів.

Водний ресурс може бути забруднений в період сильних дощів і танення снігу, коли опади надходять з сільськогосподарських угідь, ферм і пасовищ. Високий вміст пестицидів, фосфору й азоту може призвести до екологічної катастрофи, оскільки подібні стоки не схильні до очищення.

Ще одне джерело забруднення – повітря: пил, газ і дим з нього осідають на водну поверхню. Більш небезпечними для природних водойм є продукти нафтопереробки. Забруднюючих стоки з’являються в зонах нафтовидобутку або в результаті техногенних катастроф.

Яким забруднень схильні підземні джерела

Джерела забруднення підземних вод можна умовно розділити на кілька категорій: біологічні, хімічні, теплові, радіаційні.

біологічного походження

Біологічне забруднення грунтових вод можливо при попаданні патогенних організмів, вірусів і бактерій. Основні джерела забруднення води – каналізаційні та дренажні колодязі, оглядові ями, септики і фільтраційні зони, де відбувається очищення відпрацьованих стоків в результаті господарсько-побутової діяльності.


У деяких випадках біологічний сміття потрапляє в підземні води з брудної річки, озера чи ставка. Деякі види хвороботворних бактерій здатні існувати в грунтових водах від 3 тижнів до 6 місяців, а особливо небезпечні бактерії – до 1 року. Тому починати боротися з шкідливими мікроорганізмами необхідно відразу після виявлення можливого вогнища.

хімічного походження

До хімічних джерел забруднення ґрунтових вод відносять тверді відходи виробництва і стоки, що містять небезпечні органічні і синтетичні компоненти.
Підземні водоносні шари, розташовані поблизу хімічних і промислових об’єктів, можуть швидко насичуватися токсичними елементами і важкими металами – цинком, свинцем, залізом і ртуттю, негативно впливаючи на органолептичні показники води.
Також підземний водоносний шар забруднюється в результаті проникнення з грунту в аераційних і фільтраційних зонах в процесі скидання токсичних стоків в очисні споруди.

Забруднення підземних вод відбувається на сільськогосподарських угіддях і фермерських господарствах, де людина активно використовує сильні хімікати і добрива.
Не менш небезпечними є вертикальні щілини в гірських породах, через які проникають хімічні забруднення в напірні водні шари. Крім того, вони можуть проникати в автономну систему водопостачання при деформаціях або недостатньої ізоляції водозабірної колони.

теплового походження

Виникає в результаті істотного підвищення температури грунтових вод. Найчастіше це відбувається внаслідок змішування підземних і поверхневих джерел, скидання технологічних стоків в очисні колодязі.

радіаційного походження

Підземні води можуть забруднюватися в результаті випробувань щодо вибуху бомб – нейтронних, атомних, водневих, а також в процесі виробництва реакторів на ядерному паливі і зброї.

Джерела забруднення – АЕС, сховища радіоактивних компонентів, шахти і рудники з видобутку гірських порід з природним рівнем радіоактивності.


Джерела забруднення питної води здатні завдати істотної шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людини. Тому потрібно берегти воду, яку ми п’ємо, щоб забезпечити собі довгий і щасливе існування.

Ссылка на основную публикацию