4 група допуску з електробезпеки: обов’язки і умови отримання

Всім працівникам підприємства присвоюють свою групу допуску з питань електробезпеки. Підтвердження або видача певної групи допуску відбувається після проходження персоналом медичної комісії, навчання, складання іспитів на певну групу. На отримання групи допуску впливають такі чинники, як освіта, стаж, досвід, отриманий в процесі роботи.

4 група допуску з електробезпеки дозволяє обслуговувати електроустановки понад 1000 В

Хто має право на 4 групи?

Працівник, який відповідає таким вимогам:

 • стаж по 3 групі допуску не менше 2 місяців з вищою технічною освітою;
 • 3 місяці для працівників з освітою середньотехнічною або електротехнічним;
 • 6 місяців для працівників із середньою освітою.

Крім того, необхідно:

 • знання електротехніки на рівні професійно-технічного училища;
 • вміння провести інструктаж з техніки безпеки для підлеглих осіб, знання правил безпеки проведення електротехнічних робіт;

Небезпечні виробничі фактори

 • знання правил пожежної безпеки, улаштування електроустановок, вміння використовувати засоби індивідуального захисту, чітке уявлення про терміни їх випробування, і правилах технічної експлуатації електроприладів;
 • гарне знання обладнання, що використовується на ділянці, схеми обладнання, правила роботи з ними;
 • знання і вміння на практиці застосовувати правила надання першої медичної допомоги при електричному ударі, реанімаційні заходи (звільнення від дії струму, доставка потерпілого до медичного закладу);
 • здача іспиту спеціальної комісії.

Склад комісії і складання іспиту

 1. Комісія підприємства.

Така комісія може бути створена на підприємстві, в якому не менше 50 працівників займаються питаннями електробезпеки. До складу такої комісії повинен входити головний інженер виробництва, фахівець з питань охорони праці, відповідальний, який призначений наказом по підприємству за електрогосподарство і співробітник Ростехнагляду. Кількість членів комісії визначається наказом керівника підприємства.

Комісія створює програму, яка повинна бути затверджена, доводить її до працівників. Одним з варіантів навчання може бути відвідування спеціальних курсів в навчальному комбінаті, які займаються підготовкою такого типу фахівців.

Після навчання кандидат відповідає на питання екзаменаційних білетів, або проходить тести з електробезпеки із застосуванням технічних засобів, а комісія дає висновок про придатність даного кандидата до присвоєння 4 групи.

 1. Комісія Ростехнагляду.

Для здачі тестів у відділенні Ростехнагляду попередньо необхідно подати заявку. Буде призначено день явки кандидата, згідно з графіком засідання цієї комісії. Форма складання іспиту така ж, як і в попередньому випадку. За результатами іспиту комісія приймає рішення про придатність кандидата до 4 групі.

При підготовці працівника в навчальному центрі, можлива атестація там же. До складу комісії навчального центру входить представник Ростехнагляду.

Після здачі іспиту, комісія складає акт, на підставі якого кандидат отримує посвідчення встановленого зразка.

Бланк посвідчення з електробезпеки

У посвідченні вказуються:

 • назва підприємства;
 • особисті дані (прізвище та ініціали);
 • в якості якого персоналу можна виконувати роботи (адміністративного, обслуговуючого);
 • напруга;
 • дата видачі документа;
 • число, місяць, рік атестації;
 • причина перевірки знань (періодична, позачергова);
 • група допуску і термін чергової атестації.

Посвідчення, що не пройшла періодичне підтвердження, вважається недійсним, і з ним забороняється виконання робіт і проведення контролюючих заходів.

Для персоналу, який може проводити ремонт, обслуговувати електроустановки, чергова перевірка повинна проводитися не рідше 1 разу на рік, для адміністративного, яка проводить перевірку, термін переатестації становить 3 роки. Контроль над дотриманням термінів переатестації покладається як на керівника робіт (відповідального на підприємстві за електрогосподарство), так і на самого співробітника.

Обслуговування та ремонт електричних мереж

При виконанні різноманітних робіт на електроустановках персонал повинен мати при собі посвідчення, а бригадир перевіряти його наявність і дотримання термінів атестації.

Навчання на 4 групи по ЕБ

Підготовка на 4 групу з питань електробезпеки проводиться з працівниками за програмою, затвердженою в органах РТН. Вона розрахована на 72 години і включає в себе наступні теми:

 1. Відомості по електроустановок, які можуть бути використані на ділянці.
 2. Вимоги до персоналу та його характеристики.
 3. Правила безпечної роботи.

Правила безпечної роботи на електрообладнанні

 1. Заземлення й грозозахист.
 2. Правила користування ЗІЗ.
 3. Застосування знань при наданні першої допомоги при електротравма.

Звільнення потерпілого від дії електричного струму

Після присвоєння співробітнику 4 групи з питань електробезпеки, він може виконувати наступні посадові обов’язки:

 • бути відповідальним за електрогосподарство;
 • проводити інструктаж для персоналу 1 групи, і брати участь в роботі комісії для присвоєння 2 групи;
 • може проводити роботи на ділянці при напрузі до 1000 В і вище, якщо є відповідна відмітка в посвідченні;
 • видавати наряди для виконання таких робіт.

Для якісного навчання і перевірки знань з питань електробезпеки різних груп, розроблені й успішно застосовуються різноманітні комп’ютерні програми для подачі матеріалу і наступного контролю якості засвоєння знань.

 «Олімпокс» – розроблена фахівцями інтелектуальна програма. Вона написана професіоналами для навчання і контролю знань працівників з охорони праці, електробезпеки, промислової безпеки за допомогою інтернету, в навчальних центрах або безпосередньо на підприємстві.

«Олімпокс» дозволяє проводити підготовку як керівників, які здійснюють нагляд за безпечним виконанням робіт, так і співробітників, які виконують ці роботи. Програму для тестування можна використовувати онлайн або придбати і встановити на робочі місця безпосередньо на підприємстві або в навчальному центрі.

Програма «Олімпокс» для навчання і тестування персоналу з електробезпеки

Відео про ЕБ

Про правила безпеки, що перешкоджають ураження електричним струмом, розповідається в цьому відео.

Рівноцінним варіантом для навчання і перевірки знань з ЕБ є система, розміщена на сайті testsmart. Велика кількість пропонованого матеріалу дає можливість якісно підготувати працівників для отримання різних категорій з електробезпеки.

«Тестсмарт» – система тестування і навчання

Навчання можуть пройти адміністративні працівники, електротехнічний і технологічний персонал. На будь-які питання тесту по темі електробезпеки можна знайти відповіді з посиланнями на нормативні документи.

Ссылка на основную публикацию